Športové hry detí z detských domovov vyhrali deti z Liptovského Hrádku

4 Jún, 2012 | Autor: Paper Life | Pridané do Spoločnosť

Víťazmi finálového zápolenia 22. ročníka športových hier detí z detských domovov – Športové majstrovstvá s Nestlé 2012 sa, v sobotu 26. mája 2012  v Trenčíne – Zlatovciach, stali reprezentanti z Detského domova v Liptovskom Hrádku. Športovci z detských domovov z celého Slovenska súťažili, v areáli Detského domova Zlatovce – Na dolinách, v atletike, minifutbale, volejbale a v stolnom tenise a najlepší z nich postúpili na Medzinárodné športové hry detí z detských domovov, ktoré sa uskutočnia v ČR 8. až 10. júna 2012 v areáli Detského domova Jablonné v Podještědí. Tam budú pretekať deti z detských domovov z  Česka, Maďarska, Slovenska a Rumunska a zúčastnia sa aj pozorovatelia z Rakúska. Informovala o tom PhDr. Mária Soboličová, PhD, zástupkyňa jedného z organizátorov akcie, Spoločnosti priateľov detí z detských domovov- Úsmev ako dar (ÚAD).

,,V základných kolách sa na tomto projekte na Slovensku zúčastnilo cca 500 detí z detských domovov, čím sme sa účasťou dostali na úroveň vlaňajšieho rekordného roku. Opäť sa súťažilo bez rozdielu veku a postupovali najlepší. Limitovaná bola iba horná hranica a to vekom 17 rokov. Osvedčila sa nám vlaňajšia novinka, keď sme v behoch prešli zo 60 m na olympijských 100 m. Veľký záujem je aj o ďalšiu vlaňajšiu novinku – stolný tenis, keď sa jednotlivé regionálne kolá konali zvlášť v iných termínoch ako ostatné súťaže, konštatovala M. Soboličová.

Dodala, že už štvrtý rok je generálnym sponzorom tohto podujatia spoločnosť Nestlé Slovensko, s. r. o., ktorá uhrádza náklady na podujatie vo všetkých kolách a poskytuje vecné ceny vo forme sladkostí do jednotlivých kôl.

,,Majstrovstvá deti z detských domovov sú unikátnym úspešným projektom, ktorý  má navyše medzinárodné rozmery. Deti z domovov to majú v bežnom živote ťažšie a aj športovanie im umožňuje zvyšovať zdravé sebavedomie a zažívať úspech. Hry sú príležitosťou na rozvíjanie talentov a stretávanie sa na vlastnej súťaži. Okrem nadväzovania priateľstiev, si deti upevňujú vôľové vlastnosti a schopnosti. Mottom podujatia je olympijský výrok Pierre de Coubertina: ,Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa´. Súťaživosť je dôležitý faktor vo vývoji,  rozvíja cieľavedomosť detí a zdravú ľudskú dravosť za dosiahnutím svojich snov. Podujatie má aj názov ,Športové majstrovstvá s Nestlé´. Verejnosť tým oceňuje dlhodobú podporu firmy projektom neziskového sektora, v rámci ktorých má tradičné miesto i podpora projektov znevýhodnených detí. Nestlé je vnímaná ako dôveryhodná a úspešná spoločnosť, ktorá sa delí o svoje úspechy s tými, čo to potrebujú. Firma spolupracuje už od roku 2003 s ÚAD pri obdarúvaní detí z detských domovov, podporou rôznych podujatí i darčekmi. Spoločnosť priateľov detských domovov – Úsmev ako dar, si tieto aktivity veľmi cení“, zdôraznila M.Soboličová.

Zástupca generálneho sponzora projektu Jozef Mokrý, manažér vonkajších vzťahov  Nestlé Slovensko, s. r. o., uviedol: ,,Nestlé Slovensko podporuje zdravý a aktívny životný štýl, ku ktorému patrí športovanie. Podľa nás, i deti z detských domovov majú právo na rozvíjanie svojich schopností, na pohyb na čerstvom vzduchu a nadväzovanie nových priateľstiev. Majstrovstvá sú o tom, ale aj o vzrušujúcej atmosfére športového zápolenia. Teší nás každoročne rastúci počet súťažiacich detí, ako aj to, že môžeme byť pri tom a podporiť takéto pozitívne aktivity stoviek detí.“

Celoslovenské športové vyvrcholenie v Trenčíne – Zlatovciach nadviazalo na regionálne kolá. Projekt sa realizoval v 3 jednodňových kolách, ktoré sa konali v Detskom domove v Holíči – 19. mája 2012 pre deti zo západoregiónu, v  Detskom domove  v Istebnom – 18. mája 2012 pre deti zo stredoregiónu a v Košiciach – 7. mája 2012 pre deti z východoregiónu.

Cieľovou skupinou sú deti s nariadenou ústavnou starostlivosťou, deti s narušeným psycho-sociálnym a emočným vývinom, deti s poruchami nálad, deti ohrozené sociálno-patologickými javmi bez rozdielu pohlavia a do 18. roku veku. Snahou je ich integrácia do society. Úsmev ako dar hľadá riešenie, ako skutočne pomôcť opusteným deťom, naplniť ich potrebu blízkej osoby, trvalých vzťahov, bezpečia, adekvátnych podnetov pre zdravý vývin a dôveru v seba i iných. Všetky rozvojové projekty, ktoré táto organizácia robí pre deti, by nezrealizovala bez podpory a spolupráce partnerov a podporovateľov. Spoločným úsilím sa tak darí napĺňať myšlienku ,,… aby každé dieťa malo rodinu.“

 

Stručné predstavenie hlavného sponzora

Nestlé je najväčšou svetovou potravinárskou spoločnosťou, ktorá sa dlhodobo zameriava na oblasť výživy a zdravého životného štýlu.Usiluje sa pritom o to, aby bola vnímaná ako spoločensky zodpovedný partner a súčasťou tejto firemnej kultúry je aj podpora rôznych projektov v prospech verejnosti. Je prirodzené, že podpora Nestlé ako potravinárskeho podniku je zameraná na zdravý a aktívny životný štýl verejnosti, najmä detí a mládeže. Jedným z najznámejších projektov je EKOROK s Nestlé pre deti a mládež základných a materských škôl, šíriaci povedomie o ochrane životného prostredia, ktorého sa zúčastňuje  cca 3 500 detí. Nestlé je generálnym partnerom športových majstrovstiev pre deti z detských domovov, partnerom projektu Orion Florbal Cup pre vyše 12 000 detí zo základných škôl, v spolupráci so Slovenskou asociáciou športu v školách. Každoročne v decembri Nestlé podporuje vianočný benefičný koncert združenia Úsmev ako dar, pre deti zo slovenských detských domovov. Nestlé je spoločnosťou, ktorá si dlhodobo uvedomuje, že úspešné podnikanie je udržateľné iba vtedy, keď sa vytvára zdieľaná hodnota, z ktorej má prospech tak samotná firma, ako aj spoločnosť a krajina, kde firma pôsobí. V rámci toho prísne sleduje a znižuje spotrebu energie, vody a emisií skleníkových plynov v prepočte na tonu výrobkov, venuje pozornosť nákupu surovín a materiálov od tuzemských dodávateľov a uskutočňuje u nich aj audity kvality, čím zvyšuje ich vlastnú konkurencieschopnosť na miestnom i zahraničnom trhu.

Autor: Paper Life

Tento autor zatiaľ publikoval článkov: 85. Ďaľšie informácie o tomto autorovi sa pripravujú.

Pridaj komentár

Prepáčte, ale pred zaslaním komentára sa musíte prihlásiť.