Prieskum trhu ako jeden z predpokladov etablovania sa na zahraničných trhoch

22 December, 2018 | Autor: zuzana | Pridané do Ekonomika a financie

V dôsledku rýchlych technologických a ekonomických pokrokov spoločnosti začína čoraz väčšie množstvo firiem s medzinárodnou expanziou na zahraničné trhy, s cieľom využiť ich potenciál a nové trhové príležitostí.

Zahraničné trhy ponúkajú spoločnostiam možnosti dosiahnutia úspechu napríklad v podobe vyšších ziskov, avšak len za predpokladu dôkladných znalostí o danom trhu, jeho kúpnej sile či preferenciách zákazníkov. Expanzia na zahraničné trhy je spojená s mnohými výzvami a prekážkami predovšetkým v oblasti politických, právnych, kultúrnych či ekonomických odlištostí danej krajiny. Pred vstupom na zahraničný trh je dôležité venovať značnú pozornosť dôslednému prieskumu trhu a odhaleniu jeho podstatných špecifík.

Potreba odhalenia určitých trhových špecifikácií ma podstatný vplyv na samotný priebeh prieskumu trhu a výber výskumných metód. Je dôležité si uvedomiť, že v prípade prieskumu zahraničných trhov je potrebné rátať s nepredvídateľnými situáciami a vyššími nákladmi. Jeden z dôvodov náročnosti a vyšších nákladov predstavuje predovšetkým prístup k strategickým informáciam o trhu a konkurencii, ktorá na ňom pôsobí.

Prieskumu trhu sa v súčasnej dobe venuje veľké množstvo firiem a inštitúcií, ktoré disponujú značnými skúsenosťami v oblasti prieskumu trhu, a ktoré ponúkajú nespočetné množstvo služieb pre svojich zákaznikov. Konkurencia na trhu firiem zaoberajúcich sa prieskumom trhu je veľká. Rozhodujúcimi kritériami pri výbere takejto spoločnosti sú jej skúsenosti, úspešnosť realizovaných projektov a referencie klientov. SIS International Research Deutschland GmbH je nemeckou dcérskou spoločnosťou SIS International Research Inc. so sídlom v New Yorku, ktorej obchodnou činnosťou je prieskum trhu pre množstvo priemyselných sektorov a sektorov služieb a celková analýza marketingových príležitostí na trhu. SIS International Research Inc. bola založená v roku 1984. Od roku 1990 začala s medzinárodnou expanziou na európsky trh, do Ázie a Číny. Novozaložená dcérska spoločnosť SIS International Research Deutschland GmbH so sídlom v Berlíne aktívne podporuje činnosť celej spoločnosti v oblasti ad-hoc trhového prieskumu vo viac ako 120 krajinách sveta, vo viac ako 60 priemyselných odvetviach a sektoroch služieb a je spoľahlivým partnerom pri odhaľovaní trhových príležitostí a odlišností.

Autor: zuzana

Tento autor zatiaľ publikoval článkov: 1. Ďaľšie informácie o tomto autorovi sa pripravujú.

Pridaj komentár

Prepáčte, ale pred zaslaním komentára sa musíte prihlásiť.