Pravidlá pridávania článkov

Váš článok bude publikovaný, ak bude spĺňať tieto podmienky a pravidlá:

  • Pridanie článku je zadarmo, nový článok je schvalený a publikovaný zvyčajne do 7 dní
  • Článok musí obsahovať najmenej 200 slov (maximálny počet nie je obmedzený)
  • Článok môže obsahovať maximálne 3 spätné odkazy na iné web stránky
  • Článok a ani jeho časti nesmú byť skopírované z iných stránok
  • Článok nesmie porušovať autorský zákon, musíte byť autorom článku
  • Článok musí byť zmysluplný a obsahovať informácie užitočné pre čitateľov
  • Článok nesmie porušovať žiadne zákony SR
  • Článok musí dodržiavať tzv. dobré mravy (žiadne nadávky, urážky, antireklama, …)

Články, ktoré nesplnia predchádzajúce pravidlá, nebudú publikované. Táto web stránka a jej autori nenesú žiadnu zodpovednosť za informácie obsiahnuté v publikovaných článkoch a ani za ich pravdivosť a aktuálnosť.

Vyhradzujeme si právo nezverejniť článok bez udania dôvodou. Ďalej si vyhradzujeme právo na gramatické a štylistické opravy článkov a tiež na doplnenie spätných odkazov do člankov na iné web stránky.