V likvidácii opotrebovaných vozidiel je Slovensko na európskej úrovni

28 Október, 2012 | Autor: Paper Life | Pridané do Spoločnosť

Výrobcovia a dovozcovia automobilov sú na špičke v spoľahlivosti uhrádzania príspevkov na recykláciu do Recyklačného fondu. Aj vďaka tomu vznikla na Slovensku sieť 38 autorizovaných prevádzok na spracovanie opotrebovaných vozidiel, aj s vybudovanými  zbernými miestami. Vznikol tak efektívny systém komplexného zberu a spracovania starých vozidiel, s dostatočnými kapacitami z hľadiska počtu, aj územného rozloženia. Dobudovali sa aj kapacity na zhodnocovanie jednotlivých vyseparovaných zložiek z automobilov, takže je reálne splniť Európskou úniou požadované zhodnotenie opotrebovaných vozidiel na 95 %. Informoval o tom riaditeľ Recyklačného fondu Ján Líška.

,,V tomto roku bola spustená do prevádzky v Šelpiciach pri Trnave technológia na zhodnocovanie autoskiel.  Rovnako tak sa vyriešil aj problém s technológiou zhodnocovania zmiešaných textilných odpadov zo starých vozidiel. Projekt PR Krajné v okrese Myjava vďaka technológii STERED zostavil komplexnú technologickú linku, spôsobilú tento hodnotný textilný materiál spracovať a zhodnotiť ho na výrobu nových výrobkov so širokým využitím v stavebníctve a v dopravnej infraštruktúre. V skúšobnej prevádzke je aj technológia na zhodnocovanie plastových odpadov zo spracovania starých vozidiel vo Zvolene -Lieskovci. V roku 2011 sa v SR spracovalo 34 915 starých vozidiel a za prvý polrok 2012 to bolo 14 869 vozidiel. Sú to optimálne výsledky a k záujmu o spracovanie prispievajú aj Recyklačným fondom vyplácané paušálne príspevky spracovateľom vozidiel. Sektor vozidiel Recyklačného fondu podporil v roku 2011 celkom 18 žiadostí, vrátane 9 žiadostí o uzavretie rámcovej zmluvy spracovateľa starých vozidiel. Celková suma schválených finančných prostriedkov predstavovala 1,54 mil. EUR a z účtu sektora bolo vyplatených celkovo 4,59 mil. EUR“, konštatoval J. Líška.

Dodal, že aj v budúcnosti bude zachované poskytovanie finančných prostriedkov formou paušálnych príspevkov za spracovanie starých vozidiel. Finančná podpora však už nepôjde na budovanie nových kapacít, ale len na účely technologického zlepšenia. Cieľom je znižovať náklady na prvotné spracovanie starých vozidiel a podporu jednoduchých technológií na objemové zmenšenie niektorých vyseparovaných častí, ako aj technológie, ktoré zabezpečia záväzné limity pre rozsah opätovného použitia častí starých vozidiel a zhodnocovania odpadov zo spracovania starých vozidiel.

,,Pre selektívne spracovanie podporíme jednoduché technológie na objemové zmenšenie niektorých vyseparovaných častí, ako napr. drviče na plasty, paketovacie lisy na odstrojené karosérie, malé shreddre na spracovanie autokáblov, olejových filtrov, zariadení na ekologické odstránenie prevádzkových kvapalín (SEDA). V primeranej miere podporíme aj logistiku zberu starých vozidiel, čiže odťahové vozidlá“, povedal J. Líška.

Pre porovnanie, v roku 2010 zozbierali a  materiálovo spracovali  subjekty podporené fondom spolu 37 889 starých vozidiel. Pritom v roku 2009 to bolo až 72 508 kusov starých vozidiel, čo však bolo ovplyvnené šrotovným. Pritom v roku 2004 sa na Slovensku spracovalo iba 723 kusov starých vozidiel.

Autor: Paper Life

Tento autor zatiaľ publikoval článkov: 85. Ďaľšie informácie o tomto autorovi sa pripravujú.

Pridaj komentár

Prepáčte, ale pred zaslaním komentára sa musíte prihlásiť.