Ako vyzrieť a zvládnuť matematiku …

27 Júl, 2012 | Autor: jurajbiely | Pridané do Vzdelávanie

Vznik matematiky ako teoretickej vednej disciplíny sa zaraďuje do gréckeho obdobia jej vývinu v 7.-6. storočí pred naším letopočtom. V egyptskej ani v babylonskej matematike nenájdeme žiadnu stopu deduktívnych úvah vlastných matematike. Inak povedané, nenájdeme tu matematický dôkaz v bežnom zmysle slova, t.j. odvodzovanie jedných formúl a pravidiel z druhých. Obrovský posun, ktorý nastal v gréckej matematike, spočíva práve v idei dôkazu alebo deduktívneho odvodzovania.

Dôkaz prvých geometrických viet sa pripisuje gréckemu filozofovi Tálesovi z Milétu (7.-6. st. pred n.l.). Grécka matematika sa od tohto momentu vyvíjala nezvyčajne rýchlym tempom. V porovnaní s pomalým empirickým vývinom počiatkov matematického poznania v Egypte, Babylone, Číne a Indii bol rozmach matematiky v Grécku vskutku revolučný. Vďaka tomu sa matematika sformovala ako osobitná veda a našla si svoju špecifickú metódu, metódu deduktívneho dôkazu, ktorá určuje vývin matematiky až do dnešných čias. Hlavné podnety a príčiny tejto revolúcie spočívali v spoločenskom zriadení gréckych miest, vo vysokej dynamike spoločenského života a vo vysokej svetskej vzdelanosti a logickej kultúry.

Dnes sa matematika vyučuje na každej základnej a takmer na každej strednej škole. Od každého z nás sa očakáva, že disponuje aspoň základnými vedomosťami z tejto oblasti. Matematika je jediným vedným oborom, ktorý zasahuje do všetkých ostatných odvetví. Vzhľadom k súčasnému progresívnemu napredovaniu v každej oblasti nášho života a k úrovni dnešnej vzdelanosti je potrebná viac ako kedykoľvek predtým.

Mnohé pracovné pozície sa bez matematických znalostí nezaobídu. Každý fyzik, elektrotechnik, informatik, programátor, štatistik, ekonóm, finančník, poistný matematik či stavebný inžinier potrebuje zvládnuť tento obor. Napriek tomu nie každý z nás matematiku obľubuje. Vyžaduje logické myslenie, schopnosť deduktívneho uvažovania a odvodzovania ako máloktorá iná vedná disciplína.

Dobrou správou pre nás je, že matematiku si dokáže osvojiť každý z nás. Vyžaduje to určitú dávku úsilia, trpezlivosti a desiatky prepočítaných príkladov. Ak má človek ale odholanie a je ochotný venovať jej potrebný čas, dokáže na matematiku vyzrieť.

Najrýchlejším a najefektívnejším spôsobom, ako zvládnuť matematiku, je doučovanie. Profesionálny a skúsený doučovateľ so správnym prístupom dokáže vysvetliť učivo spôsobom zrozumiteľným pre každého. Prehĺbenie, zintenzívnenie a najmä zrozumiteľné vysvetlenie učiva je všetko čo k úspechu treba. Študent si vďaka kvalitnému doučovaniu dokáže zlepšiť známku často aj o tri stupne. A práve to je hlavný dôvod, prečo je dnes doučovanie matematiky vyhľadávané vo svete viac ako doučovanie akéhokoľvek iného školopovinného predmetu.

Portál Matematika-a-Pocitace.sk je venovaný všetkým, ktorí by v tejto oblasti uvítali pomoc. Je určený najmä žiakom ZŠ a ich rodičom ako aj študentom SŠ a VŠ, ktorí potrebujú pomoc s matematikou alebo s prácou na počítači. Venuje sa príprave na Monitor9, Maturitu, prijímačky na SŠ a VŠ, reparát a VŠ skúšku.

Žiaci základných škôl na stránke nájdu všetky príklady z Monitor9 testovania, vrátane riešení.

Študenti stredných škôl a gymnázií si môžu otestovať svoje vedomosti prepočítaním Maturitných testov z rokov 2006-2012. Na stránkach nájdu všetky zadania aj riešenia týchto testov.

Pre študentov vysokých škôl je na www.Matematika-a-Pocitace.sk prepočítaných cez 300 príkladov s detailným popisom riešenia. Tieto príklady sa venujú najčastejšie sa vyskytujúcim okruhom na skúške z matematiky, od zisťovania definičného oboru funkcie, cez limity funkcií až po príklady na aplikáciu určitých integrálov.

Pokiaľ študent či žiak, alebo rodič, potrebuje do hĺbky vysvetliť niektorý príklad, alebo by uvítal pravidelnejšiu prípravu na matematiku, je na stránke možnosť dohodnúť si online konzultáciu cez webkameru. Je možné tiež dohodnúť si pravidelné doučovania, ktoré môžu prebiehať osobne alebo cez Skype. Konzultácie a doučovania prebiehajú so skúseným doučovateľom, absolventom Fakulty Matematiky, Fyziky a Informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.

Autor: jurajbiely

Tento autor zatiaľ publikoval článkov: 1. Ďaľšie informácie o tomto autorovi sa pripravujú.

Pridaj komentár

Prepáčte, ale pred zaslaním komentára sa musíte prihlásiť.