Tehlový systém pre domy s nízkou energetickou náročnosťou

16 Jún, 2013 | Autor: zaujimaveclanky | Pridané do Dom, stavba a zahrada

Spoločnosť HELUZ ponúka tehly s integrovanou tepelnou izoláciou s najlepšími tepelnoizolačnými vlastnosťami na trhu. Menovite tehly HELUZ Family 50 2in1 pre murivo s Umuriva = 0,11 W/m2.K, a to pri praktickej vlhkosti a bez omietok. Tieto tehly sú základom pre obálku domu s veľmi nízkou tepelnou stratou. Pohybuje sa na úrovni vhodného materiálu pre obvodové steny pasívnych a nulových domov. Iba základný prvok v súčasnosti nestačí. Je potrebné vyriešiť všetky detaily. Kombinovať jednotlivé časti konštrukčného systému tak, aby detaily boli jednoduché, dobre sa vykonávali a prinášali tak zefektívnenie výstavby pri dosiahnutí nadštandardných tepelnoizolačných parametrov obvodovej konštrukcie.

Predstavme si jednotlivé prvky obvodového plášťa:

Základný prvok obvodového plášťa: tehly s integrovanou izoláciou HELUZ Family 50 2in1 (U muriva = 0,11 W/m2.K). Izolácia je chránená v keramickom obale, čím je zaručená jej životnosť a odolnosť. Murivo s vysokým teplotným útlmom, výhodným fázovým posunom a prirodzenú difúznou otvorenosťou.

Päta steny: vďaka tehlám s integrovanou izoláciou je možné robiť sokel bez dodatočného zateplenia. Izolácia vnútri tehál umožnila výrazné zlepšenie tepelnoizolačných vlastností tehál vo všetkých smeroch. Sokel možno teda vytvoriť veľmi jednoducho – napr zo šalovacích betónových tvárnic so štiepanou hranou.

Stavebné otvory: pre jednoduchosť prevedenia ostenia a parapetov stavebných otvorov sa vyrábajú doplnkové tehly pre elimináciu tepelného mostu.

Stužujúce vence: je možné použiť nové vencovky s integrovanou izoláciou, ktoré boli navrhnuté s dôrazom na zlepšenie tepelnoizolačných parametrov. Používajú sa najmä v nadpraží stavebných otvorov. Mimo stavebné otvory je výhodné použiť tehly HELUZ Family 25 2in1, detail sa tak výrazne zjednoduší na prevedenie.

Napojenie strešnej konštrukcie na murivo: je vhodné použiť tehly HELUZ Family 25 2in1 v mieste napojenia muriva a krovu. Detail sa robí jednoduchšie, bez tepelného mosta a namiesto použitia úzkych tehál a izolácie je murivo stabilnejšie. Vencovky U sa použijú pre jednoduché zhotovenie stužujúce vence bez dodatočného debnenia. Zároveň poskytujú rovnaký podklad pre vnútornú omietku – keramický črep – a omietka sa tak v tomto mieste nemusí vystužovať sklotextilnou sieťovinou.

Spojivá: pre založenie prvého radu muriva na základovej doske a v ďalších nadzemných podlažiach použijeme tepelnoizolačnú maltu so zvýšenou únosnosťou (pevnosť 8 MPa po 28 dňoch, l = 0,15 W / mK). Jednoducho tak vylepšíme miesta, kde sa predtým používala klasická malta. Tehly spájame pomocou tenkovrstvovej malty s nízkou tepelnou vodivosťou alebo pomocou špeciálnej PUR peny na murovanie.

Spoločnosť HELUZ ponúka takto prepracovaný tehlový systém pre jednovrstvové obvodové plášte budov s minimálnou potrebou energie na vykurovanie. Murovací systém HELUZ je pri použití tehál Family 2in1 pre obvodové murivo jedna z najvhodnejších variant pre stavbu, od ktorej očakávame minimálnu energetickú náročnosť, trvanlivosť parametrov a jednoduché a rýchle prevedenie hrubej stavby systémom stavebnice.

Autor: zaujimaveclanky

Tento autor zatiaľ publikoval článkov: 1. Ďaľšie informácie o tomto autorovi sa pripravujú.

Pridaj komentár

Prepáčte, ale pred zaslaním komentára sa musíte prihlásiť.