Fasády objektov z tehlových pásikov

29 Júl, 2012 | Autor: PR zu | Pridané do Dom, stavba a zahrada

Finálne vrstvy fasád, obzvlášť vonkajších kontaktných zatepľovacích systémov, sú väčšinou tvorené tenkovrstvovými omietkami, ale nemusí to tak byť. Novinkou na trhu je vonkajší tepelnoizolačný kontaktný zatepľovací systém s pohľadovou vrstvou z keramických obkladových pásikov HELUZ. Popularita tehlových obkladových pásikov je z roka na rok väčšia a investori stále častejšie volia túto povrchovú úpravu objektov, či už ide o rodinné domy, bytovú výstavbu alebo priemyselné objekty. Nový ponúkaný zatepľovací systém reaguje na dopyt trhu a umožňuje použitie obkladových pásikov na finálnu úpravu fasády nie len u jednovrstvého muriva, ale i u stavieb so zateplením

Základom systému je klasický a mnohými realizáciami preverený vonkajší tepelnoizolačný kontaktný zatepľovací systém, ktorý bol pre potreby inštalácie obkladových pásikov upravený tak, aby vyhovoval zvýšeným nárokom na únosnosť systému vzhľadom na hmotnosť finálnej povrchovej úpravy z tehlových pásikov a taktiež vzhľadom na ich ďalšie špecifické vlastnosti.

SKLADBA SYSTÉMU

Vonkajší tepelnoizolačný kontaktný zatepľovací systém s pohľadovou vrstvou z tehlových obkladových pásikov možno realizovať v dvoch variantoch líšiacich sa použitým izolantom.

Prvým variantom je použitie fasádnych izolačných dosiek z expandovaného stabilizovaného penového polystyrénu (EPS). Rozmery dosiek sú 0,5 x 1,0 m a charakteristická hodnota súčiniteľa tepelnej vodivosti λ = 0,032 – 0,039 W/m.K. Druhým variantom je použitie izolačných dosiek z minerálnej vlny (MW), či už s pozdĺžnym, alebo kolmým vláknom. Rozmery dosiek sú 0,5 x 1,0 m či 0,6 x 1,2 m (pozdĺžne vlákna) alebo 0,2 x 1,2 m (kolmé vlákna) a charakteristická hodnota súčiniteľa tepelnej vodivosti λ = 0,038 – 0,042 W/m.K. Ďalšia skladba obidvoch systémových variantov je až na drobnosti rovnaká. Pre lepenie izolačných dosiek na podklad sa používa lepidlo a stierkovacia hmota. Ako už názov napovedá, táto hmota sa dá použiť ako na lepenie tepelnoizolačních dosiek, tak aj na vykonávanie základnej vrstvy (stierkovanie a armovanie).

Pre dodatočné mechanické kotvenie systému k nosnej konštrukcii sú používané plastové tanierové kotvy. Dĺžka kotiev je daná hrúbkou použitého izolantu a tiež typom materiálu nosnej konštrukcie. Pre vystuženie armovacej vrstvy je používaná sklotextilná armovacia tkanina s veľkosťou ôk od 3,5 do 5 mm s okami štvorcového alebo obdĺžnikového tvaru.

Veľmi dôležitým komponentom celého systému je lepidlo, ktorým sú upevnené keramické obkladové pásiky na podklad. Používajú sa pružné lepidlá s vynikajúcou priľnavosťou k podkladu spĺňajúce všetky náročné požiadavky na upevnenie povrchovej vrstvy systému. Lepidlo je možné aplikovať v exteriéri aj interiéri a je vynikajúce najmä na podklady, kde dochádza k rozmerovým zmenám v dôsledku veľkého tepelného pnutia.

Povrchovú vrstvu systému tvoria tehlové pásiky HELUZ 25 o rozmeroch 250 x 65 x 15 mm, ktoré sú vyrobené z vypáleného keramického materiálu. Tieto obkladové pásiky sú ekologickým stavebným materiálom a majú mimoriadnu odolnosť proti poveternostným vplyvom. Vyznačujú sa nízkou nasiakavosťou (max. 10%), vysokou mrazuvzdornosťou, vysokou objemovou hmotnosťou a pevnosťou. Vďaka svojim vlastnostiam sú vhodné pre stavby, ktoré sú mechanicky alebo chemicky namáhané. V neposlednom rade sú tehlové pásiky vysoko estetickou nadčasovú záležitosťou zaisťujúcou trvalú hodnotu stavebného diela. Na škárovanie obkladových pásikov je používaná škárovacia hmota pre lícové murivo. Škárovacia hmota je určená pre použitie v exteriéri aj interiéri pre škáry šírky 5 – 30 mm.

Vonkajší tepelnoizolačný kontaktný zatepľovací systém s pohľadovou vrstvou z keramických obkladových pásikov HELUZ je moderným systémom na trhu stavebných materiálov s veľkou perspektívou a potenciálom. Systém sleduje moderné trendy v stavebníctve a umožňuje variabilné a vysoko estetické stvárnenie fasády objektu pri zvýšení jeho funkčných (najmä tepelnoizolačných) vlastností. Je výsledkom spoločného úsilia a spolupráce spoločnosti HELUZ a dodávateľov vonkajších kontaktných zatepľovacích systémov, spoločnosťou Cemix, s.r.o., a Saint-Gobain Weber Terranova, a.s.

O spoločnosti HELUZ

Spoločnosť HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. vznikla v roku 1992. Vlastní celkom osem výrobných prevádzok v troch lokalitách. V Dolnom Bukovsku, kde sídli aj centrála spoločnosti, je tehliarska výroba, výroba stropných konštrukcií a výroba roletových prekladov. Komín a výroba tehlových komínov patria taktiež do sortimentu spoločnosti. V Hevlíne pri Znojme sú dva výrobné závody na kompletný tehliarsky sortiment a v Libochoviciach neďaleko Prahy je tehelňa a paneláreň.

Spoločnosť je najväčším českým výrobcom tehliarskeho tovaru. Vyrába a dodáva komplexný tehlový systém pre hrubú stavbu, tzn. tepelnoizolačné tehlové bloky pre obvodové murivo, tehly pre nosné, priečkové a akustické murivo, keramické stropy a preklady, nosné preklady pre vonkajšie tieniace systémy, keramické stropné panely, tehlové komíny, tehlové obkladové pásiky a nepálené tehly.

Autor: PR zu

PR-z1254u

Tento autor zatiaľ publikoval článkov: 9.

Pridaj komentár

Prepáčte, ale pred zaslaním komentára sa musíte prihlásiť.