V Trnave spustili linku na spracovanie špeciálnych odpadových skiel

13 Apríl, 2012 | Autor: Paper Life | Pridané do Ekonomika a financie

Technologickú linku na úpravu odpadov zo skla, ktoré sa nedajú bežne spracovať, uviedla do trvalej prevádzky v Šelpiciach pri Trnave v utorok 3. apríla 2012 firma  Auto Glass Recycling, s. r. o., Trnava. Predpokladaná kapacita zariadenia je cca 27 000 ton za rok a mechanicky sa tu budú spracovávať predovšetkým odpadové lepené autosklá, tvrdené sklá, bezpečnostné sklá, sklá z elektroodpadov a iné. V prípade potreby linka umožňuje drviť aj sklenené črepy zo separovaného zberu odpadov. Výsledná surovina sa môže použiť na opätovnú výrobu skla ako vsádzka. Informovala o tom Gabriela Tibenská, konateľka spoločnosti Auto Glass Recycling, s. r. o., Trnava.

,,Prípravné práce začali v roku 2009 a linka, ktorá je umiestnená v priemyselnom parku Šelpice, časť Nemečanka, bola v skúšobnej prevádzke od druhej polovice roku 2011. Do jej spustenia sa nedali v Slovenskej republike recyklovať bezpečnostné a tvrdené sklá, lepené sklá z automobilov a sklá z elektro odpadov, ktoré končili na skládkach tuhých komunálnych odpadov. Pritom len v jednom automobile sa nachádza 33 kg skla, ktoré nie je bežným spôsobom recyklovateľné. V súčasnosti sa tieto sklá na linke v Šelpiciach mechanicky drvia a putujú do sklární, kde sa pridávajú do sklárskej vsádzky pri novej výrobe. Vybudovanie závodu si vyžiadalo celkové investície cca 3,5 mil. EUR, z toho Recyklačný fond prispel dotáciou vo výške 1 042 000,-EUR na linku na úpravu špeciálnych skiel. Na podpore projektu participovali sektory vozidiel, skla a elektrozariadení. Celková investícia zahŕňala výstavbu haly, prístupovej a vnútro areálovej komunikácie, parkovacích miest, trafostanice a areálovej ČOV“, povedala G. Tibenská.

Zdôraznila, že úprava skiel prebieha výhradne mechanicky drvením, nasleduje triedenie a separácia, čím sa nezaťažuje životné prostredie. Firma mieni v závode zamestnávať 10 pracovníkov.

,,Technologický proces spočíva v drvení špeciálnych skiel na menšie kusy v priemyselnom drviči a ich nasledovné vytriedenie. Črepy podrvené  v priemyselnom drviči sú následne pásovým dopravníkom, na ktorom sa nachádza magnetický separátor na odstránenie kovových odpadov,  dopravené na ručné triedenie, kde sa odstraňujú ostatné odpady. Ručne pretriedené črepy postupujú do vibračného triediča, v ktorom sa črepy podľa veľkosti rozdelia na dve frakcie. Hrubá frakcia prechádza do kladivkového drviča na opätovné podrvenie a vrátenie do vibračného triediča. Jemná frakcia postupuje cez separátor kovových a nekovových odpadov do optickej triedičky, ktorá prostredníctvom optických snímačov oddelí  črepy podľa farby. Vytriedené črepy sú na výstupe z linky korčekovým elevátorom odvádzané do odbytových síl pre výsledný produkt.

Do procesu patrí aj odsávacie zariadenie, ktoré na viacerých miestach linky odsáva prach, papier, uvoľnené hliníkové krúžky a fólie, korok, plastové uzávery a podobné ľahké materiály.

Jednotlivé separačné zariadenia pracujú s účinnosťou 85-95 %“, vysvetlila G. Tibenská.

Autor: Paper Life

Tento autor zatiaľ publikoval článkov: 85. Ďaľšie informácie o tomto autorovi sa pripravujú.

Pridaj komentár

Prepáčte, ale pred zaslaním komentára sa musíte prihlásiť.