Aby vaše bývanie snov už nič neohrozilo

16 Marec, 2012 | Autor: PR zu | Pridané do Ekonomika a financie

Živelná udalosť zvyčajne spustoší majetok na nepoznanie. Odcudzenie zväčša spôsobí, že o svojom majetku budete hovoriť už iba v minulom čase. Vlámanie často krát znehodnotí cenné predmety. I keď s rozdielmi, v konečnom dôsledku dochádza k vašej ujme. Poistenie majetku poskytuje záruku finančnej náhrady za škody utrpené vznikom poistnej udalosti. Osud zmeniť nedokáže, avšak v prípade nepriaznivej udalosti poskytne pomocnú ruku formou finančnej kompenzácie.

Kúpa nehnuteľnosti ešte neznamená nový domov. Ten sa vytvára postupne. Vaše útočisko – mekka odpočinku a rodinnej pohody vzniká cieleným vkladaním vašej duše do nej. Predmety, ktoré vytvárajú pocit domova, nemusia byť nevyhnutne drahé. Ich hodnotu môže určovať Vaša citová naviazanosť k nim. Nenechajte preto vaše poklady nechránené. Využite služby poistenia majetku. Vďaka prezieravému rozhodnutiu o uzatvorení poistenia majetku môžete predísť zúfalému pohľadu so sklopenými očami a ťažkej vete s neistým tónom v hlase: „Neboli sme poistení.“

Váš domov môžete chrániť dvoma spôsobmi poistenia:

Poistenie nehnuteľností znamená zabezpečenie samotnej stavby. V praxi sa spravidla stretávame s poistnými udalosťami ako sú škoda spôsobená výbuchom, pádom stromu, úderom blesku, záplavou, požiarom, víchricou alebo vlámaním.

Poistenie domácností sa vzťahuje na zariadenie, respektíve majetok v domácnosti. OVB zo skúseností vie, že najčastejšie sa tento druh poistenia využíva s cieľom ochrany proti krádeži (vlámaniu), záplavám, či požiarom.

Poisťovne ponúkajú túto ochranu v balíkoch služieb. Spravidla si vyberáte z vopred nakombinovaných rizík, na ktoré vám poisťovňa v prípade ich vzniku poskytne poistné plnenie. Taktiež sa zvykne vopred špecifikovať, aké predmety spadajú do poistenia (práčka, chladnička,…). Výška poistného je tiež dôležitým kritériom výberu poistného produktu. Poisťovne pritom najčastejšie vychádzajú z hodnoty zariadenia domácnosti, veľkosti obytnej plochy, lokality, či výšky spoluúčasti. OVB radí nepúšťať sa do poistenia majetku bezhlavo. Rozhodnutie o jeho uzatvorení je prvým a racionálnym krokom. Dôkladné premyslenie si vhodného poistenia je naopak malou vedou, ktorej sa oplatí venovať dostatok času. OVB Allfinanz Slovensko tvorí množstvo odborníkov, ktorí vám radi s jeho výberom pomôžu. Oni vedia, prečo si treba čítať aj tie malé písmenká pod poistnými zmluvami – upozornia vás na výluky z poistenia a čo pre vás môžu znamenať.

Odborníci zo spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko, žiaľ, ešte stále registrujú mnoho prípadov zanedbania ochrany majetku. Možno to vyplýva z ľudskej povahy, že si neuvedomujeme, čo máme, až kým o to neprídeme. Možno je na vine nedostatočná osveta. Podstatné je však jedno – uzatvorením poistenia majetku získavate potrebnú ochranu proti neočakávaným škodám.

Autor: PR zu

PR-z1254u

Tento autor zatiaľ publikoval článkov: 9.

Pridaj komentár

Prepáčte, ale pred zaslaním komentára sa musíte prihlásiť.