Finančná skupina AXA vyvinula špeciálnu bezplatnú aplikáciu AXA Manažér

7 Október, 2011 | Autor: michelle | Pridané do Ekonomika a financie

Potrebujete nahlásiť poistnú udalosť alebo zdokumentovať dopravnú nehodu? Finančná skupina AXA vyvinula špeciálnu bezplatnú aplikáciu AXA Manažér pre iPhone a iPad2. Okrem iného umožňuje jednoduchý prístup k poistným, sporiacim a investičným produktom. Aplikácia AXA Manažér je dostupná na App Store.

„Aplikácia AXA Manažér efektívne urýchli sprocesovanie požiadaviek klientov. Vďaka nej môžu mať kontrolu nad svojimi zmluvami bez návštevy pobočky poisťovne. Klient s internetovým pripojením tak môže kdekoľvek nahliadať do svojich zmlúv, pracovať s nimi podľa potreby a využiť ďalšie funkcie, ktoré AXA Manažér poskytuje,“ vysvetľuje Jana Tarčáková Janičová, hovorkyňa finančnej skupiny AXA v SR.

Najvyšší možný počet nových akcií, ktoré možno na základe aktuálnej ponuky vydať, dosahuje 65 502 183 kusov. Navýšenie kapitálu zodpovedá nominálnej hodnote vo výške 150 miliónov eur. Zamestnanci dostanú možnost podielať sa na klasickej ponuke akcií a na ponuke prostredníctvom pákového odkupu.

„Možnosť zamestnancov stať sa súčasťou Akciového plánu, pomáha posilniť ich lojalitu k značke a skupine AXA. Za predchádzajúci rok upísali zaměstnanci akcie za viac ako 330 miliónov eur,“ uvádza Jana Tarčáková Janičová, hovorkyňa finančnej skupiny AXA v SR. Upisovacia cena nadobudne v prípade štandarnej ponuky 80 percent referenčnej ceny. V rámci ponuky s pákovým odkupom potom dosiahne až 86,40 percent referenčnej hodnoty. Tá sa stanoví ako priemerná cena akcie AXA Group na parížskej burze za obdobie dvadsiatich po sebe následujúcich dní obchodovania pred rozhodnutím o zahájení ponuky zamestnaneckých akcií. Toto rozhodnutie sa očakáva 28. októbra 2011. Nové akcie budú mať nárok na výplatu dividend, ktoré budú vyhlásené za obdobie od 1. januára 2011.

Časový plán ponuky

  • Rezervačné obdobie: od 1.septembra 2011 (vrátane) do 16. Septembra 2011 (vrátane).
  • Fixačné obdobie pre určenie referenčnej ceny: od 30. septembra 2011 do 27. októbra 2011 (v závislosti na určení obdobia pre odstúpenie a upisovanie). Stane sa tak na základe rozhodnutia generálního riaditeľa alebo zástupcu generálneho riaditeľa finančnej skupiny AXA a teda splnomocnenia správnej rady, ktoré má byť prijaté 28. Októbra 2011.
  • Obdobie pre upisovanie a odstúpenie: malo by prebiehať od 3. novembra 2011 (vrátane) do 7. novembra 2011 (vrátane). Stane sa tak na základe rozhodnutia generálneho riaditeľa alebo zástupcu generálneho riaditeľa finančnej skupiny AXA, a teda splnomocnenia správnej rady.
  • Dátum uskutočnenia navýšenia kapitálu: očakáva sa k 9. decembru 2011.

 

***

 

AXA Group

Francúzska skupina AXA je celosvetovým lídrom vo finančnom zabezpečení. Podnikanie skupiny AXA je geograficky rôznorodé, pôsobí vo viac ako 50 krajinách sveta, najmä v západnej Európe, Severnej Amerike a v ázijsko-pacifickej oblasti. Na celom svete poskytuje svoje profesionálne služby viac ako 95 miliónom klientov a pracuje pre ňu viac ako 214-tisíc zamestnancov. Čistý zisk AXA Group k 30. júnu 2011 dosiahol takmer 4 miliardy eur, čo je štvornásobok v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Zisk po zdanení vzrástol o 7 % na 2,4 miliardy eur. Kmeňové akcie skupiny AXA sú kótované v sekcii A na burze Euronext Paris pod symbolom CS(ISIN FR0000120628 – Bloomberg: CS FP – Reuters: AXAF.PA). Americké depozitné akcie sú kótované aj na burze NYSE, a to pod symbolom AXA. Skupina AXA je súčasťou hlavných medzinárodných indexov SRI, ako je napríklad Dow Jones Sustainability Index (DJSI) a FTSE4Good. Hlavnou oblasťou pôsobenia skupiny AXA je finančné zabezpečenie. Ponúka životné poistenie, majetkové a úrazové poistenie, dôchodkové sporenie, správu aktív, asistenčné služby, poradenstvo, právnu ochranu a iné. Poistka na auto a havarijná poistka patria takisto k službám, ktoré poskytuje. AXA má ambíciu stať sa preferovanou spoločnosťou v odvetví svojho podnikania. Svojim klientom sa zaviazala poskytovať efektívne služby a riešenia vysoko profesionálnym prístupom.

 

AXA na Slovensku

AXA má na Slovensku zastúpenie prostredníctvom spoločností:

• AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

• Dôchodková správcovská spoločnosť AXA d.s.s., a.s.

• Doplnková dôchodková spoločnosť AXA d.d.s., a.s.

• AXA investiční společnost a.s., organizačná zložka Slovensko

• AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

 

AXA podporuje charitatívne projekty

Skupina AXA patrí medzi spoločensky zodpovedné spoločnosti. Jednou z jej priorít je podpora charitatívnych projektov, zodpovedný prístup k životnému prostrediu a sponzoring. AXA na Slovensku úspešne rozbehla projekt AXA Srdcia v akcii, ktorý zastrešuje dobrovoľnícku prácu zamestnancov finančnej skupiny AXA. V rámci AXA Srdcia v akcii poskytujeme ľuďom, ktorí to potrebujú najviac, finančnú, materiálnu a logistickú podporu. Od roku 1991 sa tento projekt snaží vytvoriť pomyselný most medzi charitatívnymi organizáciami, skupinou AXA a zamestnancami, ktorí neváhajú zapojiť sa do dobrovoľníckej práce, aby tak vyjadrili solidaritu a snahu pomôcť ľuďom v núdzi. Ďalším projektom firemného dobrovoľníctva je Deň v AXA. Má charakter neformálneho workshopu spojeného s exkurziou v priestoroch spoločnosti na jej organizačných úrovniach. AXA na Slovensku organizuje aj vecné zbierky pre ľudí v krízových centrách. Pomáha im tiež finančne. Zamestnanci finančnej skupiny AXA na Slovensku sa môžu zapájať aj do podujatia AXA Daruj krv a zachráň život, ktoré AXA organizuje v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR. Prostredníctvom nadácie Križovatka každoročne venuje novorodeneckým oddeleniam slovenských nemocníc monitory dychu Babysense. V týchto dňoch spúšťa svoju aktívnu činnosť AXA Fond, program podpory detí a mladých nadaných ľudí zo sociálne slabších rodín. Vyzýva k predkladaniu žiadostí o vzdelávací grant a na tento účel prerozdelí sumu viac ako 25 000 Eur.

 

Kontakt

Jana Tarčáková Janičová Gabriela Richnavská

PR & COMMUNICATION PR manager

AXA SR Creative Department

Tel.: +421 2 5949 1530

Mobile: +421 907 823 990 Mobile: +421 903 346

E-mail: jana.janicova@axa.sk E-mail: richnavska@cd-creative.sk

Autor: michelle

Tento autor zatiaľ publikoval článkov: 4. Ďaľšie informácie o tomto autorovi sa pripravujú.

Pridaj komentár

Prepáčte, ale pred zaslaním komentára sa musíte prihlásiť.