Pokútny dovoz a rozoberanie autovrakov nevyriešia eurofondy

16 Marec, 2012 | Autor: Paper Life | Pridané do Spravodajstvo a médiá

Problém pokútneho rozoberania autovrakov, ktoré niektorí občania ilegálne dovážajú zo zahraničia na kamiónoch sa nedá odstrániť tým, že by sa zriadili s využitím eurofondov ďalšie prevádzky na ich legálnu likvidáciu, pri zapojení marginalizovaných skupín obyvateľstva. Takéto projekty sú vhodné skôr na rozšírenie počtu zbieraných komodít a vyseparovaných zložiek z komunálneho odpadu. Iniciatívu Ministerstva životného prostredia (MŽP), ktoré vyhlásilo výzvu na zapojenie marginalizovaných skupín pri čerpaní eurofondov zameraných na podporu projektov pri spracovaní a nakladaní s odpadmi, preto autorizovaný spracovateľ autovrakov ŽOS-EKO, s. r. o., Vrútky víta, ale upozorňuje, že projekty by mali byť efektívne orientované. Informovala o tom generálna riaditeľka spoločnosti ŽOS – EKO, s. r. o., Vrútky Jana Antošová.

,,Ilegálny dovoz a pokútne rozoberanie autovrakov môže vyriešiť len dôsledné trvanie na dodržiavaní legislatívy pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi, vrátane represívnych opatrení a pokút, v kombinácii s vytváraním nových pracovných miest v rizikových lokalitách. V súčasnosti pôsobí na Slovensku 37 autorizovaných prevádzok na spracovanie opotrebovaných vozidiel s vybudovanou sieťou zberných miest. Ich vybudovanie stálo stovky miliónov eur, často s podporou od Recyklačného fondu a ich počet je dostatočný na súčasný i predpokladaný rast spracovania autovrakov. Nebolo by preto ekonomicky opodstatnené budovať nové kapacity na spracovanie autovrakov, ale podporu projektov treba zamerať skôr na rozšírenie separovaného zberu a počtu zbieraných komodít“, konštatovala J. Antošová.

Dodala, že súčasná situácia v niektorých osadách, ale aj v pokútnych autovrakoviskách je naozaj alarmujúca. Na otvorenom priestranstve, v blízkosti obydlí, sa opaľujú plasty z káblov, čím vznikajú jedovaté dioxíny  a pôda i voda sa zamorujú olejmi z motorov a kyselinami z akumulátorov.  Navyše zo zvyšného odpadu vznikajú divoké skládky.

Autorizovaní spracovatelia sú ochotní spracovať každé osobné i nákladné vozidlo, ktoré je v evidencii. Odťahová služba ŽOS-EKO Vrútky bez poplatku staré auto odvezie a vo firme ekologicky zlikviduje, stačí, ak o to majiteľ telefonicky požiada. Legislatíva však neumožňuje, aby spracovateľ odobral vozidlo ,,bez papierov“. Preto neexistuje možnosť, ako legálne spracovať ilegálne dovezené vozidlo alebo vozidlo bez chýbajúcich dokladov.

Majitelia vozidiel s dokladmi dostávajú potvrdenie o autorizovanej likvidácii auta, ktoré je potrebné na to, aby už nemuseli platiť povinné zmluvné poistenie. Súčasná právna úprava majiteľovi bez takéhoto potvrdenia neumožňuje auto odhlásiť. Preto tí, čo sa  autovrakov zbavili v nejakej neautorizovanej dielni, či na skládke, musia povinné poistenie  platiť naďalej.

Spoločnosť ŽOS-EKO, s. r. o., Vrútky, je najväčším spracovateľom autovrakov v Žilinskom kraji a jedným z najväčších aj v rámci Slovenska. Od získania autorizácie na túto činnosť firma spracovala za 6 rokov doteraz spolu 7 550 kusov opotrebovaných osobných i nákladných vozidiel. V roku 2011 v ŽOS-EKO spracovali 930 vozidiel, zatiaľ v roku 2010 to bolo  1260 kusov a v rekordnom roku 2009, kedy sa vyplácalo šrotovné, to bolo až 2570 vozidiel. V tomto roku sa plánujú vrátiť v spracovaní na úroveň roka 2010 a  chcú zhodnotiť viac ako 1200 vozidiel. Spoločnosť ŽOS-EKO Vrútky postupne v rokoch 2004-2005 vytvorila komplexný systém zberu a spracovania starých vozidiel. Vybudovala zberné,  skladové a výrobno-spracovateľské priestory na zber a spracovanie starých vozidiel, materiálové využitie a zhodnotenie jednotlivých ich častí. Súčasťou areálu sú technologické a spracovateľské zariadenia umožňujúce bezpečnú manipuláciu s nebezpečnými a ostatnými odpadmi, ktoré pri zbere a spracovaní starých vozidiel vznikajú. Firma realizuje aj spracovanie  a zhodnotenie alkalických batérií a akumulátorov, zber a triedenie prenosných batérií a akumulátorov, zneškodňovanie odpadov v deemulgačnej čistiacej stanici a v BČOV, zabezpečuje triedenie a zhodnotenie druhotných surovín, triedenie, zhodnocovanie a zneškodnenie odpadov.

Telefónne čísla ŽOS-EKO na odťah autovrakov: 0905205732,   0434205531,  0434205533

Autor: Paper Life

Tento autor zatiaľ publikoval článkov: 85. Ďaľšie informácie o tomto autorovi sa pripravujú.

Pridaj komentár

Prepáčte, ale pred zaslaním komentára sa musíte prihlásiť.