ZCHFP má vážne výhrady k novele zákona o liekoch

22 Február, 2012 | Autor: Paper Life | Pridané do Spravodajstvo a médiá

Zväz chemického a farmaceutického priemyslu (ZCHFP) SR má vážne výhrady k novele Zákona o liekoch, ktorú Ministerstvo zdravotníctva (MZ) predložilo do pripomienkového konania. Predovšetkým sú pre odbornú verejnosť neprijateľné tak rýchle legislatívne zmeny, keďže k novelizácii zákona o liekoch dochádza už po dvoch mesiacoch. Navyše predložený návrh má závažné nedostatky v časti o reexporte liekov. Prax ukázala aj nesprávnosť prenesenia nákupu vakcín na pediatrov, čím je ohrozené povinné očkovanie. Informoval o tom prezident ZCHFP SR Ing. Roman Karlubík, MBA.

,,ZCHFP SR vyzýva MZ, aby zapracovalo pripomienky predložené farmaceutickou verejnosťou tak, aby nový zákon spĺňal všetky predpoklady moderného zákona o liekoch a boli odstránené nedostatky, ohrozujúce trh s liekmi na Slovensku a následne zdravie pacientov. Vzhľadom na nízke ceny liekov v SR, je v zákone potrebné definovať aj podmienky na súbežný vývoz liekov a monitorovať dostupnosť liekov na území SR, inak hrozí ich nekontrolovaný vývoz. Súbežný dovoz alebo súbežný vývoz možno povoliť len držiteľovi povolenia na veľkodistribúciu liekov“, konštatoval R. Karlubík.

Ďalej poukázal na to, že systém obstarávania vakcín pred 1. 12. 2011 bol vyhovujúci a povinné zaradenie vakcín zákonom č. 363/2011 Z. z. do osobitného spôsobu úhrady prinieslo veľa problémov, ktoré ani po 2 mesiacoch platnosti zákona nie sú odstránené. Preto treba zo súčasného znenia zákona odstrániť, že „ide o liek určený na povinné očkovanie.“ Pokiaľ sa nájde v budúcnosti vhodnejší spôsob obstarávania vakcín, môže byť toto ustanovenie zmenené aj bez nutnosti mať v zákone povinnosť zaradiť liek, určený na povinné očkovanie, do osobitného spôsobu úhrady.

,,ZCHFP SR upozorňuje aj na diskriminačné znenie novely v časti o vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov, ktorá zvýhodňuje len úzku skupinu účastníkov na odbornom podujatí a pritom všetkým zdravotníckym pracovníkov vyplýva povinnosť sústavne a pravidelne sa vzdelávať a tým si udržiavať získanú odbornú spôsobilosť v súlade s rozvojom príslušných odborov po celý čas výkonu svojho povolania.  Sústavné vzdelávanie je finančne nákladná záležitosť, preto ďalšie finančné zaťaženie pokladajú zdravotníci za enormné a neznesiteľné“, upozornil R. Karlubík.

Za neakceptovateľný pre odbornú verejnosť považuje aj návrh na zákaz reklamy humánnych liekov „ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, avšak obsahujú rovnaké liečivo alebo rovnakú kombináciu liečív ako lieky, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis, alebo sú uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia podľa osobitného predpisu“.

ZCHFP SR v súčasnosti reprezentuje 57 členských subjektov nielen z chemického, ale aj farmaceutického priemyslu, v ktorých pracuje viac ako 12 000 pracovníkov. Zväz pritom pracuje tak, že úžitok z jeho činnosti majú aj chemické a farmaceutické firmy, ktoré nie sú jeho členmi.

V celom odvetví chémie podniká 186 firiem s počtom zamestnancov viac ako 20.      V chemickom odvetví na Slovensku k 30. septembru 2010 pracovalo  34 771 ľudí. Výroba chemikálií a chemických výrobkov patrí, v rámci spracovateľského priemyslu, medzi strategické odvetvia v priemysle SR. Výrobný program tvorí široké spektrum produktov, od organických a anorganických chemikálií, cez priemyselné hnojivá, pneumatiky, výrobky z gumy, farby, laky, liečivá, až po sofistikované špeciálne výrobky a chemické vlákna. Zabezpečuje aj medziprodukty pre ďalšie spracovanie v rámci samotného odvetvia, ďalej výrobky pre potreby mnohých iných odvetví hospodárstva, vrátane finálnych výrobkov pre obyvateľstvo.

Autor: Paper Life

Tento autor zatiaľ publikoval článkov: 85. Ďaľšie informácie o tomto autorovi sa pripravujú.

Pridaj komentár

Prepáčte, ale pred zaslaním komentára sa musíte prihlásiť.