Alternatívny dodávateľ elektriny a plynu Energie2 je sklamaný z neschválenia zákona

22 Február, 2012 | Autor: Paper Life | Pridané do Spravodajstvo a médiá

Nepripustenie energetického zákona do finálneho tretieho čítania v NR SR a stiahnutie nadväzujúceho regulačného zákona znamená, že na Slovensku zatiaľ nedôjde k implementácii tretieho energetického balíčka EU do slovenskej legislatívy, čo je zlou správou pre spotrebiteľov i alternatívnych predajcov energií. Nová legislatíva mala totiž priniesť dlho očakávanú liberalizáciu trhu, čím by sa výrazne zlepšila konkurenciu na trhu s elektrickou energiou a zemným plynom a umožnila odberateľom slobodnejší výber dodávateľov a tým aj priaznivejšie ceny. Informoval o tom Dávid Vlnka, riaditeľ spoločnosti Energie2, ktorá je alternatívnym predajcom zemného plynu a elektriny.

 ,,Každé odkladanie implementácie tretieho energetického balíčka EU do slovenskej legislatívy znamená predlžovanie súčasnej neprijateľnej situácie, keď platný zákon núti dodávateľské firmy začať s dodávkami až o štvrťrok neskoršie, než zákazník požiada o zmenu. Odkladá sa tak liberalizácia prechodu zákazníkov od dominantných spoločností k alternatívnym dodávateľom. Novela zákona mala tieto nezmyselne dlhé čakacie lehoty skrátiť na tri týždne a zvýšiť aj operatívnosť poskytovania služieb v prospech zákazníka. Nové pravidlá mali zároveň zlepšiť práva spotrebiteľov a posilniť aj právomoci a nezávislosť regulačného orgánu“, konštatoval D. Vlnka.

Dodal, že ak by bol zákon schválený, padla by posledná prekážka pre rýchlu zmenu k lacnejšiemu dodávateľovi. Poslanci NR SR však namietali, že zákon neprimerane posilňoval právomoci predsedu ÚRSO.

,,Politici mali dostatok času na to, aby vyriešili postavenie regulačných orgánov k všeobecnej spokojnosti. Od predloženia návrhu prešlo už niekoľko mesiacov. Pre tento detail sa tak predĺžila neúnosná situácia, keď zákazníci nemajú možnosť rýchlej zmeny dodávateľa a sú vystavení neúmernému zvyšovaniu cien energií bez možnosti brániť sa tomu rýchlym prechodom k lacnejšiemu dodávateľovi“, povedal D.Vlnka.

Ďalej vysvetlil, že súčasný zákon umožňuje pre obyvateľov zmeny vždy iba 50 dní  pred začatím nového kalendárneho štvrťroka (1. 4.,1. 7., 1. 10., 1. 1.). Preto zákazník, ktorý chce začať odoberať plyn, alebo elektrinu od 1. júla 2012, musí o zmenu požiadať do 30. marca 2012. Pretože vybavenie formalít tiež chvíľu trvá, v skutočnosti musí požiadať o zmenu aspoň týždeň predtým. Znamená to, že domácnosti môžu najskôr uskutočniť zmenu až k 1. 7. 2012, ale na požiadanie o ňu majú už len cca 6-8 týždňov.

 Spoločnosť Energie2 pôsobí aj na českom trhu, má sídlo v Bratislave a pobočky v Topoľčanoch a Prešove. Cenníkové sadzby má Energie2 nastavené nižšie, než dominantní dodávatelia. Navyše pri uzavretí zmluvy cez internet poskytuje zákazníkom ďalší dodatočný benefit na úrovni 2 % z cenníkovej ceny a to po celú dobu trvania zmluvy. Oproti dominantným dodávateľom má Energie2 ceny zemného plynu zvyčajne nižšie o 10 až 14 % (v priemere o 12 %) a elektriny o cca 10 %, v závislosti od zvolenej sadzby. Najväčší záujem je o produkt – Nebeská ponuka. Pri uzavretí zmluvy na dobu 6 rokov firma garantuje nižšiu cenu oproti súčasnému dodávateľovi elektriny a plynu po celý čas trvania zmluvného vzťahu.

 Viac informácií je na www.energie2.sk

Autor: Paper Life

Tento autor zatiaľ publikoval článkov: 85. Ďaľšie informácie o tomto autorovi sa pripravujú.

Pridaj komentár

Prepáčte, ale pred zaslaním komentára sa musíte prihlásiť.