Ako postupovať pri riešení dopravnej nehody?

28 November, 2012 | Autor: jergon | Pridané do Auto-Moto

Jednoduchá otázka, ktorá ma ale komplikovanejšiu odpoveď a mnohých z nás by istotne zaujímalo ako postupovať v prípade, ak sa nám prihodí dopravná nehoda. Najprv by bolo vhodné si vysvetliť, čo vlastne rozumieme pod slovom dopravná nehoda.  Zákon ju klasifikuje ako udalosť v cestnej premávke, ktorá sa udeje v súvislosti s premávkou vozidla a pri ktorej môžu nastať viaceré prípady. V tom najhoršom prípade dôjde k usmrteniu alebo zraneniu osoby. Ďalej zákon klasifikuje možnosti ako poškodenie cesty alebo verejného majetku, uniknutie nebezpečných vecí a predovšetkým vzniknutie hmotnej škody na vozidle, vrátane prepravovaných vecí, vo výške, ktorá prevyšuje jedenapolnásobok väčšej škody podľa trestného zákona – čo činí 3990 eur. Ako dopravná nehoda sa považujú aj iné prípady, napríklad ak nie je splnená niektorá z povinnosti účastníka dopravnej nehody.  Netreba zabúdať ani na to, že ako dopravná nehoda sa klasifikuje aj  to, ak je vodič vozidla pod vplyvom alkoholu (alebo inej omamnej látky), prípadne sa nechcel podrobiť vyšetreniu na ich zistenie.  Medzi dopravné nehody rátame aj situácie, kedy sa účastníci nedohodli na jej zavinení. Ostatné prípady sa neklasifikujú ako dopravná nehoda, ale pod škodové udalosti.

Vráťme sa ale k pôvodnej otázke, ktorú sme si položili už v nadpise článku. Ako teda postupovať pri riešení dopravnej nehody? Nuž, presnú odpoveď na túto otázku môžeme nájsť v príslušnom zákone, no v skratke môžeme priebeh zhrnúť nasledovne – vodič vozidla sa po dopravnej nehode zdrží požitia alkoholu alebo omamnej látky a privolá, resp. oznámi vzniknutú dopravnú nehodu policajtovi. V prípade zranenia osôb je účastník dopravnej nehody povinný poskytnúť ošetrenie zraneným osobám a taktiež privolať zdravotnú pomoc. Taktiež je potrebné zotrvať na mieste dopravnej nehody do príchodu policajta, prípadne sa tam bezodkladne pri jeho príchode vrátiť. Týchto podmienok, resp. príkazov pod hrozbou sankcie nájdeme v zákone viacej, preto Vám odporúčame si ich podrobne naštudovať, aby ste v prípade vzniku takejto situácie vedeli svoje povinnosti a vyhli sa tak zbytočným komplikáciám.  Na záver tohto článku by som Vám chcel predovšetkým zaželať bezproblémovú a hlavne bezpečnú jazdu, aby ste sa v prvom rade tejto situácií vyhli.

Autor: jergon

Tento autor zatiaľ publikoval článkov: 1. Ďaľšie informácie o tomto autorovi sa pripravujú.

Pridaj komentár

Prepáčte, ale pred zaslaním komentára sa musíte prihlásiť.